Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” are o istorie de peste 50 de ani de audiţie muzicală, manifestare singulară pe plan naţional, care a traversat jumătate de secol în acelaşi format fără să ţină cont de atmosfera politică. Acest fapt demonstrează, dacă mai era nevoie, că orice formă de educaţie culturală poate supravieţui dacă este susţinută de oameni motivaţi de respectul faţă de actul cultural.

Denumirea proiectului

12 lecţii de istoria muzicii

Obiective:

 • Promovarea serviciilor bibliotecii
 • Mediatizarea şi punerea în valoare a colecţiilor audio-video(AV) ale bibliotecii
 • Constituirea unei arhive digitale a documentelor AV

Activităţi:

I.     Audiţii muzicale online

Înregistrarea video a auditiilor muzicale şi postarea acestore pe site-ul bibliotecii

Catalogarea acestora ca resurse digitale în catalogul electronic al bibliotecii

II. Lecţii de istoria muzicii

Realizarea unor lecţii multimedia de istoria muzicii utilizînd

 • Extrase din lucrarea Carte de istoria muzicii
 • Documente AV digitizate (mp3) din colecţiile bibliotecii
 • Documente foto digitizate (partituri muzicale) din colecţiile bibliotecii

Rezultate preconizate

 • Promovarea digitizării la nivel local sau regional
 • apropierea şi fidelizarea unui numar cât mai mare de utilizatori ai serviciilor bibliotecii
 • promovarea bibliotecii ca formator de cultura muzicala
 • utilizarea resurselor de internet şi IT în dezvoltarea ofertei culturale a bibliotecii
 • adaptarea serviciilor publice la cerinţele utilizatorilor prin instrumente de relaţionate rapide
Reclame